PIZZA 4P'S

VIVO CITY, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Cung cấp và tư vấn giải pháp chiếu sáng

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư:4PS CORPORATION
  • Hạng mục:Nhà hàng
  • Thời gian:20/04/2022
zalo-img.png