Tăng phô Dim cho LED dây 12V / Dimmable LED driver 12V 120W

PRODUCT CODE: PE7158120V12

Specifications

Tăng phô Dim cho LED dây 12V

PE7158120V12

PRI: 200 ~ 250V    AC~ 0.25A   50/60Hz

SEC: 12VDC    Max 10000mA

PF: 0.55 ta=-20...+45oC tc= B5 oC