Tăng phô Dim cho LED dây 12V

PRODUCT CODE: PE706V12 60W

Specifications

Tăng phô Dim cho LED dây 12V

PE&706V12 60w

PRI: 200 ~ 250V    AC~ 0.25A   50/60Hz

SEC: 12VDC    Max 5000mA

PF: 0.55 ta=-20...+45oC tc= B5 oC