VL1200-T8

PRODUCT CODE: Model VL1200-T8-B1

Specifications

Model: VL1200-T8

Kích thước: 1200mm

Công suất: 22W

CRI: > 85 

Ánh sáng: 3000/4000/6500K

Giá đề xuất: 200.000 đ