ELV1218-T5

PRODUCT CODE: VL1200-T5

Specifications

Model: ELV1218-T5

Kích thước: 1200mm

Công suất: 18W

CRI: > 85 

Ánh sáng: 3000/4000/6500K

Giá đề xuất: 175.000 đ